PROJE & TASARIM

 • Mutfak Konsepti & Türü

 • Kapasite

Kültürler arası beslenme farklılıkları sonucu oluşan gastronomi zenginliği, endüstriyel mutfak sektöründe de cihaz çeşitliliğini tetikledi.

Doğru ekipmanın tedariğinde, sizlerden konseptinizle alakalı geri bildirimler almak, işimizi kolaylaştıracak ve süreci hızlandıracaktır. 

Doğru ekipmanın kullanılması kadar bu ekipmanın size ne kapasitede hizmet edebileceği de önemlidir.

Bunun saptanması için, Kullanım alanınızın toplam oturma kapasitesi, dışarıya servis hizmeti verip vermeyeceği gibi unsurları göz önünde bulundurarak hareket etmekteyiz.

Ayrıca işletmenizde karşılaşabileceğiniz sezonluk kapasite üstü limitleride göz ardı etmemek gerekir. 

Mutfak için ayrılan depolama, hazırlık, pişirme, servis gibi alanların doğru hesaplanması birçok parametreye bağlıdır.

 

Bu parametrelerden bazıları: hizmet verilecek kişi kapasitesi, proses alanlarının birbirilerine olan uzaklıkları, iş akışı, personelin geçiş konforu, vb. unsurlardır.

 

Ayrıca sahanın teknik altyapısı, bulunduğu kattaki alanın mutfak dışı kullanımlarla olan ilişkisi gibi konularda hesaplamada değişkenliğe sebep olur.

 • Kullanım Alanı Hesabı

 • Finansal Durum

Mutfak projelerinde ürün, teknik altyapı, işçilik maliyeti, yedek parça vb. kalemlerin tedarik süreci işletmeci tarafından belirlenmesi zor ve karmaşık bir konudur.

 

Gereksinimlerle, işe ayrılan bütçe çoğu zaman örtüşmez. Bu iki bileşeni dengede tutmak için profesyonel destek alınmasını önermekteyiz. 

Yönetim Süreci:

 • Saha Ziyareti​

  • Gerekli görüldüğü takdirde projelendirme öncesi saha toplantısı planlanabilir.

 • Yerleşim Alanından Rölöve

  • Projenizin dijital bir kopyası olmaması durumunda izlenecek bir yoldur.

 • Mutfağa Ayrılan Mahallerin Saptanması

  • Alanlara hakimiyet kurma açısından elzemdir. ​Bilirkişilerin bilgilendirmesinden yola çıkılarak hareket edilir.​

 • Taslak Çalışması

  • Tasarım öncesi saptanılan mahallerin müşteriye brifingi yapılır, Onay takdirinde tasarıma geçilir.

 • Akış Şeması

  • Proses akış yönü dikkate alınarak şematik bir plan tasarlanır. 

 • Genel Yerleşim Planı

  • Mahallerin ve akışının saptanması sonrası ihtiyaca göre ekipmanlar zengin içerikli kütüphanemizden planınıza aktarılır.​

  • Genel çalışma prensibi 2 boyutludur, Anlaşılmayan noktalar varsa 3 Boyut veya Kesit görünümlerle desteklenir.

 • Ekipman Listesi

  • Projede kullanılan ekipmanların adet, marka, model, ölçü gibi girdileri​ kullanılarak hazırlanır.

 • Ürün Teknik Şartnameleri 

  • Proje onayı sonrası, tarafınıza fiyat teklifiyle beraber detaylı teknik özelliklerinde yer aldığı bir döküman sunulur.

 • Özel Üretim Ürün Tasarımı

  • Elverişli teknik şartlar dahilinde projenize özel ürünler tasarlanır. İzometrik çizimlerle beraber sunulur

 • Tesisat Projesi 

  • Sözleşme onayı sonrası kullanılan ekipmanın tesisat değerleri plan üstünde referans noktalarıyla ölçülü olarak belirtilir, 

  • "Elektrik" , "Sıhhi" , kullanılıyorsa "Gaz" olarak ayrıştırılıp, pafta pafta sunulur.

 • Üretim Çizimi

  • Kullanılan ekipmanlar içerisinde standart dışı bir ürün var ise, üretim çizimi yapılarak fabrikaya yönlendirilir.​

  • Aynı zamanda bu tasarımlar, Üretimde geri dönülemez bir yanlışı önlemeye karşın sizinle de paylaşılıp onay sonrası işleme alınır.

 • Müşteri Sunum Paftası

  • Tüm bahsi geçen işlemlerde sizinle koordinasyonu sağlama amacıyla dönemsel olarak çeşitli sunumlar yapılır.

  • Verimli olması açısından sunumların yüz yüze tartışılması daha iyi sonuçlar doğuracaktır. 

 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black Instagram Icon
eMutfak.net - Her Hakkı Saklıdır
İSTANBUL